Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye szavazati jogok változásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy 2016. február 24-én tőzsdei részvényátruházás során 500 000 darab Graphisoft Park törzsrészvény vásárlásával 3,96%-ról 7,96%-ra növelte a vagyonkezelésében levő összehangoltan eljáró jogi személyek (Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat, Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap) szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését a Graphisoft Park Nyrt-ben.

Budapest, 2016. február 26.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.