Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap jegyzési jutalékáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapra vonatkozóan a következő döntést hozta:

Amikor az Alap nettó eszközértéke – figyelembe véve annak minden sorozatát – eléri a 30 milliárd forintot, az alapból való új befektetési jegy vásárlása esetén, 10%-os jegyzési jutalékkerül felszámításra, amely az Alapot illeti meg.

Fenti szabály az alap dokumentumaiba, valamint a mindenkor hatályos kondíciós listákba, az Alap Tájékoztatójának következő módosítása alkalmával kerül be, s ettől az időponttól válik hatályossá.

Budapest, 2017. november 15.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.