Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) korábbi közleményét kiegészítve ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap esetében módosítja az alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, mely változások 2016. február 26-tól lépnek hatályba.

Ezúton hívjuk fel tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a hatálybalépést követően megszűnik az Alap EHO mentessége, mely visszamenőleg maga után vonja, hogy az Alapkezelő 4/2013. számú határozatában megjelölt időpontot (2013. július 30.) követően vásárolt befektetési jegyek hozamát is már EHO fizetési kötelezettség terheli akkor, ha eladásukra az új befektetési politika hatálybalépését (2016.02.26) követően kerül sor. A TBSZ számlán elhelyezett befektetéseket csak abban az esetben érinti a módosítás, ha a számla megszüntetésre kerül a 3. lekötési év eltelte előtt.

Budapest, 2016. február 10.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.