Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap esetében módosítja az alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, mely változások 2016. március 11-től lépnek hatályba.

 

Az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatának módosításával a megváltozó befektetési környezetre kíván reagálni: A tartósan alacsonynak mutatkozó hozamkörnyezet kihívás elé állítja a pénzpiaci alapokat. A megváltozott kamatkörnyezet az Aegon Alapkezelőt is arra a lépésre kényszeríti, hogy az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap esetében feladja az ú.n. EHO mentességet, egy relatív magasabb potenciális hozamcél érdekében. Az EHO mentesség feladása természetesen nem változtatja meg a befektetési alap kockázati profilját és a befektetések jellegét, mindössze nagyobb rugalmasságot és lehetőséget ad a vagyonkezelő számára, hogy ezen az alacsony kockázati szinten is pozitív hozamot tudjunk megcélozni és elérni. Az EHO mentesség megszűnését követően az Alap befektetői nem részesülnek a hozam 6%-át jelentő kedvezményben, ezt azonban ellensúlyozhatja a befektetési alternatívák bővülése. Az Alap továbbra is pénzpiaci befektetési alap kíván maradni, célja továbbra is az, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot célozzon meg.

Ezúton hívjuk fel tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy az Alap EHO mentességének jelen megszüntetése visszamenőleg maga után vonja, hogy az Alapkezelő 3/2013. számú határozatában megjelölt időpontot (2013. július 15.) követően vásárolt befektetési jegyek hozamát is már EHO fizetési kötelezettség terheli akkor, ha eladásukra az új befektetési politika hatálybalépését (2016.03.11) követően kerül sor. A TBSZ számlán elhelyezett befektetéseket csak abban az esetben érinti a módosítás, ha a számla megszüntetésre kerül a 3. lekötési év eltelte előtt.

Budapest, 2016. február 10.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.