Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)

Abszolút hozamú alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetés Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

1 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Portfólió manager:

3300

Loncsák András

Az alap által elért nettó hozam (2 évre visszamenőleg)

Hozam 2014 2015 2016
Alap 6,81% 4,27% 4,08%
Referenciaindex 3,31% 1,50% 1,22%

Az eszközalap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetés Alap befektetési politikája:

Az Alap, amennyiben ebben komoly nyereséglehetőséget lát, az összes igénybe vehető befektetési eszközt – hazai és külföldi kötvényt (államkötvényeket, diszkont-kincstárjegyeket, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, valamint alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket), részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat – hajlandó megvásárolni, vagy eladni, akár a törvényileg engedett maximális keretekig, amely az Alap számára kétszeres tőkeáttételt engedélyez. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani.

A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy az Alap portfóliója kialakítására a fedezeti alapok által használt speciális befektetési stratégiákat alkalmazza. Az Alap befektetési döntéshozatali mechanizmusában a fundamentális, árazási, technikai, és behaviorális-pszichológiai tényezőket mérlegeli.

Az alap referenciaindexe az RMAX Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Az alapról

Az Aegon Alfa befektetési alap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket. Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott pozíciók vállalása miatt. Az alap az összes igénybe vehető befektetési eszközt – hazai és külföldi kötvényt, részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat – hajlandó megvásárolni, vagy eladni, amennyiben komoly nyereséglehetőséget lát. Az alap befektetései eszközosztályok szerint három nagy csoportra oszlanak: a kötvény, deviza és a részvénypiacokon vállal többletkockázatot, és ezeken a piacokon mind vételi, mind eladási pozíciót hajlandó felvállalni, akár a törvényileg engedett maximális keretekig, amely jelenleg ilyen alapok számára kétszeres tőkeáttételt engedélyez.

Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 1 év.

A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az Aegon Online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat: Elszámolási dátumok

Szakértelem

Az alapot Loncsák András részvény üzletágvezető, Pálfi György portfólió menedzser kezeli.