MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)

Abszolút hozamú alapok

Javasolt minimális befektetési idő:

5 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe fektetéssel, illetve közepes piaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.