Aegon ÓzonMax Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Abszolút hozamú befektetési alapok

Javasolt minimális befektetési idő:

6 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Portfólió manager:

3303

Németh Gábor

Az alapról

Az Alap célja, hogy alacsony mértékű kockázatvállalás mellett, értékpapírok vásárlása vagy eladása révén a pénzpiaci hozamoknál nagyobb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap a rendelkezésre álló vagyon legjelentősebb részét hazai diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe fekteti – amelynek célja a befektetők tőkéjének megóvása -, míg a másik részéből kockázatos eszközöket – hazai és külföldi részvényeket, magasabb kockázatú kötvényeket, valamint kollektív befektetési értékpapírokat – vásárol az azonnali illetve határidős piacokon. Az Alap a kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik: a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacon rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb várható hozam/kockázat-aránnyal rendelkező befektetési lehetőségeket választja. Az Alap tőkevédett az alábbi feltételek mellett: A tőke megóvása minden év első forgalmazási napjára vonatkozik, azaz az Alapkezelő – a befektetési politikából adódó – célja, hogy a tárgyév első forgalmazási napján az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem lehet kisebb, mint a tárgyévet megelőző év első forgalmazási napján. Az ilyen módon vállalt tőkevédelmet az Alap befektetési politikája biztosítja, azért az Alapkezelő vagy harmadik személy garanciát nem vállal.

Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 6 hónap.

A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az Aegon Online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat: Elszámolási dátumok

Szakértelem

Az alapot Németh Gábor portfólió menedzser,  Pálfi György portfólió menedzser kezeli.