SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)

Egyéb

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az SPDR® Gold Shares befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: arany.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy kövesse a fizikai arany árváltozását, az alap költségeivel csökkentve.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az SPDR® Gold Shares befektetési politikája:

Az alap aranykészleteit 400 unciás London Good Delivery aranyrudak formájában tartja. Az aranyrudak a letétkezelő bank – HSBC Bank USA – londoni
széfjében és az al-letétkezelők széfjeiben találhatóak.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Árukockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.