Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fejlett piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Active STrategy – Europe Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem
szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: európai növekedési részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Fidelity Active STrategy – Europe Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyeknek a székhelye Európában található, vagy amelyek tevékenységük jelentős
részét ott végzik. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül
is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket
használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt
képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI Europe Index (Net).

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.