Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fejlett piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Franklin U.S. Opportunities Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenövekedést biztosítson.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Franklin U.S. Opportunities Fund befektetési politikája:

Az Alap aktív befektetési politikát követ és főként olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek – mérettől függetlenül – az USA-ban székhellyel rendelkeznek
vagy gazdasági tevékenységük jelentős részét ott fejtik ki. Az Alap befektetési stratégiájának fókuszában a magas minőségű vállalatok vannak, amelyek az
Alapkezelő véleménye szerint gyors és fenntartható növekedési potenciállal rendelkeznek.

Az alap referenciaindexe a Russell 3000 Growth Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.