JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fejlett piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz
nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy USA-beli vállalatokkal szembeni kitettségen keresztül hosszútávon tőkenövekedést biztosítson e vállalatok értékpapírjaiba történő
közvetlen befektetések, valamint származékos ezközök igénybevétele révén.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund befektetési politikája:

A befektetés fő kitettsége: legalább 67%-os bruttó kitettség közvetlenül vagy származékos eszközök igénybevételével az USA-ban székhellyel rendelkező,
vagy gazdasági tevékenységük meghatározó részét ott kifejtő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaival szemben. A részalap rendszerint
nettó eszközeinek körülbelül 130%-a erejéig hosszú pozíciókat, 30%-a erejéig pedig (származékos eszközök igénybevételével) rövid pozíciókat tart fenn,
azonban a piaci körülmények függvényében eltérhet e célértékektől. A befektetés egyéb kitettsége: kanadai vállalatok. Származékos ügyletek felhasználása:
befektetési célok; hatékony portfóliókezelés; fedezeti ügyletek. Tőkeáttétel várható szintje származékos eszközökből: 60%, csak tájékoztató jelleggel. A
tőkeáttétel időről időre jelentősen meghaladhatja ezt a szintet. Az alap bázisdevizája: USD. Eszközdenomináció devizái: jellemzően USD.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.