Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Global – Latin American Equity Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: latin-amerikai részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

5 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az eszközalap célja főként Latin-Amerikában bejegyzett vagy tevékenységüket nagyobb részben ebben a térségben folytató vállalatok részvényeibe történő befektetéssel egyidejűleg hozam elérése és növekedés biztosítása.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Aberdeen Global – Latin American Equity Fund befektetési politikája:

Az Alap eszközeinek legalább kétharmad részét olyan vállalatok részvényeibe és részvényekkel összefüggő értékpapírjaiba fekteti, amelyek székhelye latinamerikai országban van és/vagy üzleti tevékenységük túlnyomó részét latin-amerikai országokban végzik és/vagy olyan holding vállalatok, amelyek eszközei olyan vállatokban vannak, amelyek székhelye latin-amerikai országban van.

Az alap referenciaindexe az MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index Net TR USD.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.