Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: ázsiai részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Portfólió manager:

3306

Omaisz Réka

Az eszközalap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedéséből a részvényárfolyamok emelkedésén és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja befektetési politikája:

Az Alap tőkéjét nagyobb részben Hong-Kong, India, Kína, Dél-Korea illetve Tajvan, kisebb részben más ázsiai országok részvényjellegű eszközeibe fekteti be. Ez megvalósulhat egyedi részvények vásárlásával, illetve kollektív befektetési instrumentumokon (elsősorban tőzsdén kereskedett alapokon és nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon) keresztül.

Az alap referenciaindexe 75% MSCI AC Far East ex Japan Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI Japan Index + 5% US Libor Total Return 1 month Index

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, származtatott ügyletek kockázata, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapról

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is.

Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 4 év.

A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az Aegon Online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:Elszámolási dátumok

Szakértelem

Az alapot Omaisz Réka portfólió menedzser kezeli.