Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Az alapról:

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Pacific Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: ázsiai és csendes-óceáni térségbeli részvények.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

A Fidelity Funds – Pacific Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át vállalati részvényekbe fekteti az ázsiai és csendes-óceáni térségben, vagyis a teljesség igénye nélkül Japánban, Ausztráliában, Kínában, Hongkongban, Indiában, Indonéziában, Dél- Koreában, Malajziában, Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban, Tajvanon és Thaiföldön. Az alap nettó eszközeit közvetlenül kínai A és B részvényekbe is befektetheti.Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból -tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC Pacific (N) index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.