Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF)

Globális részvények

Az alapról:

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Demographics Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális, demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényei.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

3 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

A Fidelity Funds – Global Demographics Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. A befektetések olyan, egészségügyi és fogyasztási cikkek gyártásával foglalkozó vállalatokra terjednek ki, amelyek jó eséllyel profitálnak a várható élettartam növekedéséből az elöregedő társadalmakban, valamint a feltörekvő piacokon megtermelődő vagyonból. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-át feltörekvő piaci eszközökbe fektetheti. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. A befektetések többsége vállalatok szűkebb körének részvényeire korlátozódik, így a keletkező portfólió kevésbé diverzifikált. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC WORLD (N) index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.