Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Globális részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Demographics Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz
nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális, demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényei.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Fidelity Funds – Global Demographics Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. A befektetések olyan,
egészségügyi és fogyasztási cikkek gyártásával foglalkozó vállalatokra terjednek ki, amelyek jó eséllyel profitálnak a várható élettartam növekedéséből az
elöregedő társadalmakban, valamint a feltörekvő piacokon megtermelődő vagyonból. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-át feltörekvő piaci eszközökbe
fektetheti. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. A befektetések többsége vállalatok
szűkebb körének részvényeire korlátozódik, így a keletkező portfólió kevésbé diverzifikált. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet
kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse
a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC WORLD (N) index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.