Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF)

Globális részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Dividend Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális, magas osztalékot fizető részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

5 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

A Fidelity Funds – Global Dividend Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően. Deviza fedezeti ügyletet alkalmaz annak érdekében, hogy jelentősen csökkentse a magyar forinttól eltérő devizában meghatározott befektetéseket érintő kedvezőtlen árfolyammozgások kockázatát.

Az alap referenciaindexe az MSCI All Countries World Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.