Fidelity Global Consumer Industries Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Iparági/tematikus részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: fogyasztási termékeket gyártó és forgalmazó vállalatok részvényei.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson a várhatóan alacsony szintű jövedelem mellett.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át fogyasztási termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. Az alap fő
földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten
szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy
csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának
megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.