Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Iparági/tematikus részvények

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban
más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális ingatlanvállalati részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja a(z) US Consumer Price Index plus 3% referenciaértéket meghaladó jövedelem és tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy
három–ötéves időszak alatt, a világ bármely részén működő ingatlanvállalatok részvényeibe befektetve.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni

Javasolt minimális befektetési idő:

4 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

A Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate befektetési politikája:

Az aktívan kezelt alap az eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő ingatlanvállalatok részvényeibe fekteti be olyan vállalatokra
összpontosítva, amelyek olyan városokban fektetnek be, melyekről a befektetéskezelő úgy véli, hogy további gazdasági növekedést fognak mutatni, és ezt
olyan tényezők támasztják alá, mint az erős infrastruktúra és a támogató jellegű tervezési rendszerek. Az alap kezelése a lényeges környezeti, társadalmi
és vállalatirányítási tényezők figyelembevételével történik. Ez azt jelenti, hogy a vállalat értékelése során figyelembe vehetünk olyan tényezőket, amelyek
hatással lehetnek a vállalat értékére, például az éghajlatváltozás, a környezeti teljesítmény, a munkaügyi normák vagy az igazgatóság összetétele. Az alap
ezenkívül közvetlenül vagy közvetve befektethet más értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba,
befektetési alapokba, opciós utalványokba és pénzpiaci befektetésekbe, és pénzeszközöket tarthat. Az alap a kockázatok csökkentése, valamint az alap
hatékonyabb kezelése érdekében származékos eszközöket használhat.

Az alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – amerikai fogyasztói árindex plusz 3% – szemben kell értékelni, és az FTSE EPRA NAREIT
Developed (Gross TR, USA dollár) index értékével kell összehasonlítani.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Ingatlankockázat, kamatlábkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és
politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.