Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)

Kötvény alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz
nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: magyar államkötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az eszközalap célja, hogy stabil, közepesen alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a banki hozamoknál középtávon magasabb hozamot
nyújtson a befektetőknek.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni

Javasolt minimális befektetési idő:

1 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap befektetési politikája:

A likviditás biztosításának érdekében az alap elsősorban az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket,
valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. Az alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában.
Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyamkockázat teljes fedezése mellett.

Az alap referenciaindexe a MAX Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.
Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.