JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF)

Kötvény alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag a JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális spekulatív kötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt minimális befektetési idő:

3 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 

Az eszközalap célja, hogy elsősorban a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő globális értékpapírokba történő befektetés révén – adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével – a globális kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot érjen el.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

A JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközöket és pénzeszköz-egyenértékeseket leszámítva) fekteti be közvetlenül vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírokba. Ezen értékpapírok kibocsátói bármely országban rendelkezhetnek székhellyel, akár feltörekvő piacokon is. Az alap befektethet minősítéssel nem rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. Az alap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók. A részalap eszközeinek legfeljebb 5%-át tarthatja feltételekhez kötött átváltható értékpapírokban.  Az alap bármely valutában denominált eszközbe befektethet, az árfolyamkockázatot pedig fedezheti. Az alap célja, hogy minimalizálja az USA dollár (USD) és a magyar forint (HUF) egymáshoz viszonyított árfolyam-ingadozásainak hatásait.

Az alap referenciaindexe az BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) Hedged to HUF.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.