Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Vegyes alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók
kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az eszközalap az Aegon Tempó Eszközalap-család 10
tagja közül kockázati szempontból a 1. (ahol a 10. a legkockázatosabb, az 1. a legkevésbé kockázatos eszközalapot jelöli). A kockázati sorrend a Részalap
által megcélzott eszközarányokon alapul, a magasabb részvény- és abszolút hozamú alap aránnyal rendelkező Részalapok kockázatosabbak.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan alacsony hozam elérése érdekében alacsony kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

6 hónap

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap befektetési politikája:

Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap az Aegon Andante Részalapok legalacsonyabb kockázatú tagja,
amely főként kötvény és pénzpiaci típusú befektetéseket tart. A Részalap 60% kötvény, 30% pénzpiaci és 10% abszolút hozamú alapú eszközarányt céloz
meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon
Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Total Return Befektetési Alapot és az Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési
Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci
Befektetési Alapot.

Az részalapnak nincs referenciaindexe

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat,
partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli