Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Vegyes alapok

Az alapról:

Az eszközalap kizárólag az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési
eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).
Az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók
kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az eszközalap az Aegon Tempó Eszközalapcsalád 10
tagja közül kockázati szempontból a 5. (ahol a 10. a legkockázatosabb, az 1. a legkevésbé kockázatos eszközalapot jelöli). A kockázati sorrend a Részalap
által megcélzott eszközarányokon alapul, a magasabb részvény- és abszolút hozamú alap aránnyal rendelkező Részalapok kockázatosabbak.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

Javasolt minimális befektetési idő:

1 év

Kockázati besorolás/Várható hozam

Az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap befektetési politikája:

Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban
az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas
hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony
korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok közepes kockázatú tagja, amely főként
kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de a kockázat csökkentése érdekében pénzpiaci típusú alapokat is tart. A Részalap 20%
részvény, 40% kötvény, 10% pénzpiaci és 30% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több
mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx
Total Return Befektetési Alapot és az Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot.

Az részalapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat,
partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.